Betalen

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van € 150,- per persoon te worden voldaan binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de reisorganisator. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen.

De reisorganisator behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren, maar vordering van bedrag/reissom blijft bestaan met als annuleringsdatum de laatste schriftelijke/per email verzonden betalingsherinnering. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Het niet betalen van de aanbetaling, volledige reissom en/of restantbedrag heeft geen invloed op het vorderingsrecht van de reisorganisator op de annuleringskosten met als annuleringsdatum de laatste schriftelijke/per email verzonden betalingsherinnering door of namens de reisorganisator tenzij de annulering door de reiziger schriftelijk is ingediend.
Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Vraag het aan Rayta of Maikel

Bel voor persoonlijk advies of stuur een e-mail naar Rayta of Maikel.

NL 020-470.26.26
BE 038-081.378

info@sportiek.com

Contact

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste (sneeuw) nieuws, aanbiedingen,last minutes en leuke tips.